زهرا خندان /آرمیتای فیلم «هناس» روزت مبارک. دختری که با عشق پدری رشد کرد که یک ایران مدیون اوست، مردی که در قله‌های علم، خدمت به مردمش را انتخاب کرد و مزدش شهادتی در مقابل چشمان دخترکش شد. دختر این داستان با مشاهده‌ی تحول زیبای مادرش رشد کرد و با این رشدیافتگی ان‌شالله یکی از تاثیرگذارترین دختران تمدن اسلامی خواهد شد.

زهرای مجموعه‌ی «چشمان آبی زهرا» روزت مبارک. دختری که رنج استکبار صهیونیست را به ما نشان دادی و اثبات کردی با استقامت می‌توان استکبار را مفتضح نمود.

دریای «دنیای شیرین دریا» روزت مبارک، تو با ایجاد جریان عاطفه در محیط اطرافت، درس محبت و اثرگذاری صحیح در محیط اجتماعی را به ما نشان دادی. شیرین در مجموعه‌ی «دنیای شیرین» روزت مبارک. خلاقیت و نویسندگی‌، مدیریت دخترانه در محیط امن خانه را به نمایش گذاشتی و چه شیرین آمد این اصالت‌ها. آن‌سو‌تر؛ دخترکان غزه روزتان، هزاربار مبارک، زیرا این شماها بودید که وجدان‌ها را بیدار کردید و هیمنه‌ی نظام کفر را شکستید. شما با معصومیت‌تان و انگشت‌های برافراشته به نشانه‌ی پیروزی، عزم مقاومت را دوچندان کردید و می‌کنید و با استقامت‌تان، دنیا را با فرهنگ و سبک زیستن جدیدی آشنا ساختید که نشانه‌هایش در موج‌های اسلام‌گرایی مشاهده می‌شود، چه زیباست رنج‌هایی که به سعادت برسد و برساند.

کمی دورتر؛ دختران دانشجو در سراسر جهان روزتان مبارک. شمایی که به پا خاستید و در حال ساختن حلقه‌های جدیدی از مقاومت هستید. مبارز بودن‌تان در مقابل قدرت حاکمه‌ی سرکوبگر جهانی، نشان از عمق مبنای فکری و روح غنی و آزادگی شماست. این دختران نشان دادند که نه برای پیروزی بلکه برای انسانیت و نسل انسان‌ها به پا خواهند خواست و آرمانی بالاتر از بوسیده شدن در کوچه دارند و همین است که تاریخ وجدان‌ها همواره یادی از تمام این دختران خواهند کرد.

اما دوربین‌ رسانه‌های تحت حاکمیت تمدن مادی، بر روی «Met Gala» است. ساختاری که در آن، زنان را به انحطاط می‌رسانند و تفکر را با نمایش جنسیت، آن‌هم در آن سطحِ تنزل‌یافته، به استعمار می‌کشانند. مراسم مد و فشنی که در جدیدترین آن، زنانی را می‌بینی که از تنگی لباس‌هایشان، امکان حرکت ندارند و با کمک چندین مرد جا‌به‌جا می‌شوند! در دنیای احمقانه‌ای که اینان ساختند، نشان دادنِ باریکی کمرشان یا بلندی قدشان یا... آنقدر اهمیت دارد که خود را وارد یک معلولیت خودخواسته یعنی عدم حرکت می‌کنند!

شاید بتوان حکایت این زنان پست شده در ساختار پست‌کننده‌ی انسانیت را نمادی دانست که هرچقدر برای جنسیت و مد و فشن وقت بگذاری، معلولیت جسمی و ذهنی‌ت بیشتر بیشتر می‌شود و همین معلولیت‌ها است که از آنان عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی‌ای می‌سازد که برای دخترکی ایرانی حاضرند مو بتراشند اما برای هزاران زن و کودک فلسطینی سکوت کنند!