سیدعماد جلیلی /عبدالله چنگک و برادران او در مجموعه هفت سر اژدها افرادی وابسته به سلطان‌خواه (نماد فساد) هستند که با استفاده از رانت وی با بانک مرکزی همکاری کرده و درواقع در بازار ارزی کشور اخلال ایجاد می‌کنند. عبدالله چنگک؛ مالک کارخانه نوشابه در واقع همان «یدالله روزچنگ» مالک برند معروف نوشیدنی«ایستک» است که برخی گفته‌اند او شاگرد نانوایی و راننده تاکسی بوده که سال ۱۳۷۹ برای کار از کردستان به تهران می‌آید.

برادران روزچنگ پس از اخلال ارزی در کشور دستگیر شده و یدالله روزچنگ ۲۰ سال حبس، رد مال و دو سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم می‌شود. لقمان روزچنگ به اتهام مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی ۲۰ سال حبس، رد مال و دو سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده و انور روزچنگ به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس و ضبط وجه رشوه محکوم می‌شوند. به نقل از سخنگوی قوه قضائیه تمام اموال این افراد به ارزش ۱۸۱میلیارد تومان ضبط و مصادره شده است و هیچ‌گونه مجازات مالی از این افراد باقی نمانده و موارد اجرا در حال پیگیری است. 

برخی خبرها نیز از مرخصی این سه برادر در دوران کرونا و رفتن به آمریکا حکایت دارد!!