محمدحسن شانه‌ساززاده نایب‌رئیس هیئت‌مدیره نماوا: دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نماواست! هر قسمت یک سریال معمولی ۳میلیارد و هر قسمت سریال سووشون ۸ میلیارد تمام می‌شود. بی‌اخلاق‌تر و بی‌تعهدتر از بازیگران و هنرمندان ندیده‌ام! پول بده هرکاری می کنند!

پ.ن: البته صحبت‌های ایشان یک طرفه است و از بی‌اخلاقی‌های نماوا هم خوب بود بگوید.