زهرا خندان /مردم در غرب آسیا و در جمهوری اسلامی ایران، برای جسارت‌شان و استقلال‌شان که اهداف عالی انسانی هستند، حاضرند جانشان را بدهند چون می‌دانند زندگی پس از زندگی است و این بهتر از برخی افراد در آسیای میانه است که در زیر و دست پا در هالووین بمیرند یا افرادی در اروپا که خودکشی می‌کنند چون معنایی برای زیستن ندارند یا مجبورند در مشروب غرق شوند تا شاید یادشان برود زندگی چیزی بالاتر از رفاه است.

مردن، رنجِ دائمی تمام انسان‌هاست که یادآور می‌شود باید هدف مضاعف را بر دوش بگیری. مردن، شغل نیست اما اراجیف گفتن، شغل کثیفی است که امثال شما خوب از آن درآمد دارید.