اگر شما روزی بتوانید یک جستجوی ساده بزنید و شمایل سوخو روسی را از جنگنده آمریکایی تشخیص بدهید آن روز بلاخره سوخو را هم می‌دهند آقا محسن!