سعید آقاخانی کارگردان سریال «نون.خ» که این روزها روی آنتن شبکه اول سیماست، از همان قسمت اول نشان داد که رویه قسمت‌های قبل را در پیش گرفته است! متلک‌پراکنی به اعدام به دلیل اتفاقات ساده و دیالوگ « شما نگران نباش، اینا آدم دارن که صندلی رو از زیر پات بکشه» در قسمت اول در سریال طنز تلویزیونی جایگاهی نداشت! فارغ از سایر نکات سریال، مبتنی بر رعایت انصاف خاطره آقاخانی از شهدا منتشر شد، اما اگر ایران بخواهد قاتلین شهدا را دستگیر و اعدام کند، ایشان در کدام سو خواهند ایستاد؟ مغلوب بازی رسانه ها و هشتگ نه‌به‌اعدام خواهد شد یا حق خواهد داد و از متلک پراکنی‌اش پشیمان خواهد شد؟