حضور داوود کیم در راهپیمایی تهران و انعکاس تصویر و فیلم از این راهپیمایی عظیم برای مخاطبین هموطن و غیر‌هموطنش جذاب و اثرگذار خواهد بود...