رضا داودنژاد بازیگر که از چندماه گذشته درگیر عفونت خونی شده و در بیمارستان بستری بود، ساعتی قبل در سن ۴۴ سالگی درگذشت. نرگس محمدی، هومن حاجی عبداللهی و الهام پاوه‌نژاد از اولین هنرمندانی بودند که خبر فوت داوودنژاد را اعلام و ابراز تسلیت و ناراحتی کردند.

روح تمامی درگذشتگان شاد...