حسینی؛ مجری تلویزیون با انتشار ویدیویی از حسن ریوندی نوشته: تعابیر زشت جنسی و فحش‌های رکیک را از این دلق... بگیرید نتیجه اش می‌شود این جفنگ‌گویی‌ها! از توهین و تحقیر مجری‌ها هم که می‌گذرد به شبکه فرهیختگان لیچار می‌بندد، ابله! برنامه‌ی آقای عباس موزون که مخاطب و پیام و بازتاب بسیار دارد و برنامه شهرشعر که بیننده و مخاطب به نسبت خوبی گرفته روی آنتن همین شبکه چهار است. امان از مغز تهی و زبان پرحرف.

داریوش فرضیایی نیز در واکنش به استوری حسینی نوشته؛ جای تاسف داره.

برای تماشای فیلم مربوط به این مطلب وارد کانال اخبار جهان هنر شوید.

https://eitaa.com/roubesh