معین محمودزاده بازیگر سریال‌هایی مانند "نیوکمپ"، "زیرهمکف"، "بوفالو"، "راز بقا"، "میدان سرخ" و‌.. ساعاتی پیش بر‌ اثر سکته قلبی در ۳۸سالگی درگذشت.

روح همه درگذشتگان شاد....