بازیگران زن فرانسوی موی خود را بخاطر آزادی در ایران می‌تراشند!

اما تا به حال نشده حجاب بر سر کنند بخاطر زنان مسلمان بیشمار ساکن فرانسه و از دولت خود بخواهند آنان را در انتخاب پوشش «آزاد» بگذارند و زنان محجبه را محدود و سرکوب نکنند.

در این میان سطح فهم و درک‌ همه پایین نیست و خبرنگار آزاده‌ای به سیما ثابت حقیقت را گوشزد می‌کند.«گیلدا مورکرت» خبرنگار ضد جنگ و ضد امپریالیسم به توییت مجری اینترنشنال سعودی این چنین پاسخ می‌دهد:

«این اعتراض مدنی نیست، این اغتشاش است!»

مورکرت از راهپیمایی مردم ایران نیز حمایت کرده بود.

روبش/وایپ را در پیام‌رسان‌ها دنبال کنید.