در پاسخ به موضع‌گیری تند تعدادی از چهره‌ها و خبرگزاری‌ها در رابطه با بخشی از یک برنامه طنز، عوامل این برنامه توضیحاتی در رابطه با تقطیع کلیپ و محتوای اصلی آن ارائه دادند.

 «در پی حاشیه‌سازی ایجاد شده به وسیله یک ویدیو تقطیع شده از برنامه در خصوص اجرای هفته گذشته یکی از گروه‌های نمایشی؛ به اطلاع مخاطبان میرساند؛ که نمایش مربوطه هیچ ارتباطی با معلولین نداشته و بازیگران در تلاش برای ایفای نقش متکدیانی که خودشان را به تمارض می‌زنند، بودند.

بگوبخند تنها برنامه‌ای در تلویزیون است که با اختصاص دادن بخش کمدی نشسته در برنامه، بنیانگذار حضور این افراد در تلویزیون و رقابت در کنار دیگر شرکت‌کنندگان بوده است... »