حاج مهدی سلحشور در پیام ویدئوییِ اختصاصی خطاب به سازندگان حسینیه معلی:

منتقدان دو دسته‌اند

دسته اول که قاطبه منتقدین را تشکیل می‌دهند از روی دلسوزی نقد می‌کنند و خواهان ساخت برنامه‌ای بدون نقص هستند.

دسته دوم اما مغرضانه نقد می‌کنند و چند دسته هستند:

 کسانی که به دنبال از بین بردن وحدتند.

 کسانی که اسلام را دین غم و اندوه معرفی کردند.

 کسانی که با رویکرد انقلابی برنامه مشکل دارند.