معصومه عمرانی /مدتی‌ست برخی‌ افراد و جریان‌ها به تعداد فیلم‌هایی که توسط ارگان‌ها تولید شده معترضند و معتقدند جشنواره فجر ارگانی شده است! فارغ از رد یا تایید این ادعا؛ تکلیف این افراد با خودشان هم روشن نیست! از یک سو جشنواره فجر را تحریم می‌کنند از آن سو ناراحتند که چرا به ما توجه نمی‌کنید! از سویی منتقد جشنواره فجر هستند از سوی دیگر منتظر تشویق و تائیدند. از یک سو جشنواره را حکومتی می‌نامند از سویی می‌گویند چرا در جشنواره فیلم‌های حکومتی دارید!

آه و ناله می‌کنند که چرا معیشت سینماگر سخت شده و صنوف بیکارند، اما با پای کار آمدن نهادها برای تامین معیشت همان سینماگر مشکل دارند و می‌گویند چرا فیلم می‌سازید! این بزرگواران نمی‌گویند مشکل فعلی سینما بی‌هنرانی بوده و هستند که به بهانه بیان مشکلات و تصویر قشر خاصی از مردم روی پرده، سینما را محفلی خصوصی کرده، مردم را از سینماها راندند. 

با نمایش مدام و غلو در سیاهی‌ها مردم را از سینما دلزده کردند یا آن‌ها را به‌ سمت کمدی‌های نازل سوق دادند. رسانه‌هایشان نیز دست به تایید و تشویق اینها زدند و نتیجه شد آسیب به چرخه اقتصادی سینما...

عده‌ای نیز با پول نهادها و با خیال راحت فیلم ساختند و حالا معترضند که چرا بقیه می‌سازند، بیایید و جواب بی‌هنری ما را شما بدهید! آن یکی خطابه می‌نویسد که دفترم را تعطیل می‌کنم چون متعهدم و شرف دارم! سلّمنا، این که داد و قال ندارد! وقتی جشنواره برای شما مهم نیست چرا عصبانی می‌شوید؟