با افتخار جایزه‌ام را به پدر موشکی ایران سردار «حسن طهرانی‌‌مقدم» تقدیم می‌کنم.