مارال بنی‌آدم بازیگر نقش اول فیلم سینمایی پروین: از تهیه کننده و کارگردان برای دعوت به پروژه سپاسگزارم . بازی در این نقش سعادت بزرگی بود و بزرگترین شانس هنری من بود. من پیش از آغاز سر مزار ایشان رفتم و کسب اجازه کردم. 

امیدوارم سینمای ایران از این مشاهیر بهره ببرد. زندگینامه افرادی که می‌تواند راه و روش درستی به ما بیاموزد.