کارتون
هنرمند: لیلا تیموری نژاد

نام اثر: تزریق خشم

منبع: کانال برای ایران در ایتا | https://eitaa.com/foriran1401