نباید دیوارنگاره را عوض میکردن
اون بندی که میگه «با استفاده از آزادی و امنیت و امکانات... »حرف حقه
بفرض اگه پاک نمیشد چکار می‌کردن؟!مثلا خودشون گوجه تخم‌مرغ پرت میکردن رو عکسشون تا حذف بشه؟!:wink:
کافی بود همین جمله این بند رو زیر تصویر مینوشتن!
اونوقت باید از خجالت، افراد معترض سکوت پیشه میکردن!
عوض کردن عکس کار خطایی بود و حجتی برای بیفکر و اندیشه بودن طراحانش
درحالیکه میشد همین انتقادات رو مطالبه به مطلوب کرد
حداقل تو دیوارنگاره جایگزینش این توضیح رو مکتوب میکردن!