سرپرست دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس:
اخیراً سامانه‌ای به این امر اختصاص پیدا کرده که هر طراح بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط یا داشتن تجربه و فعالیت در حوزه مد و لباس در آن عضو می‌شود و می‌تواند یک حساب کاربری داشته باشد تا همه فعالیت‌ها و امتیازات خود اعم از مجوزهای شیما، شرکت در جشنواره‌ها، همایش‌ها و رویدادها را در آن مشاهده نماید.
دسترسی به سامانه جامع طراحان لباس از این مسیر https://tarrahan.farhang.gov.ir در پایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی