علیرام نورایی و محسن افشانی به رد صلاحیت رشیدی‌کوچی به عنوان مطالبه گر حقوق مردم انتقاد کردند. رشیدی کوچی جزو نماینده‌هایی‌ست که نامش در رسانه‌ها زیاد شنیده شده است. چندی پیش نیز حضورش در مراسم رونمایی از خودروی جدید در یک شرکت و صحبت‌هایش با سام درخشانی رسانه‌ای شد. این دو بازیگر در حالی به رد صلاحیت این نماینده اعتراض کردند که طبق اسناد نحوه فعالیت گویای مطلب دیگری‌ست. رشیدی‌کوچی بیش از نصف روزها را در مجلس حضور نداشته (۵۲درصد) و همچنین در ۱۷۳ مورد از تصمیم‌گیری‌ها نیز مشارکت نداشته است!