ترور ناجوانمردانه‌ترین ابزار برای ابراز وجود است؛ ما عوامل فیلم سینمایی ضد که دردنامه‌ای برای به تصویر درآوردن گوشه‌ای از داغ سنگین ترور بر سینه ملت ایران است امروز در کنار مردم بزرگ ایران برای زخم تازه‌ای که تروریست‌ها این بار بر جان کرمانمان زده‌اند داغداریم و به آرزوی محو هرگونه تفکر مبتنی بر حذف دیگری که منجر به کشتار مردم بی‌دفاع می‌شود این حادثه تلخ را به همه ایرانیان تسلیت می‌گوییم.