بازیگران خارجی که زمان فوت مهسا امینی در اقدامی هماهنگ با سیاست دولت‌های خود مراسم بریدن گیس‌هایشان را راه انداخته بودند و نگران زنان در ایران بودند، اکنون چرا واکنشی نشان نمی‌دهند؟؟ اکنون، نه یک زن بلکه ده‌ها زن، آن‌هم در حمله تروریستی وحشیانه روز گذشته در کرمان به خاک و خون کشیده شدند، آن بازیگران کجایند؟! آیا باید منتظر واکنش آنانی بود که مقابل دوربین برای ایرانیان و جهانیان فیلم بازی می‌کردند؟! خیر، اما نوع رفتار و تناقضشان مصداق خوبی برای اندیشیدن و تشخیص است!