علی اصغر رمضانپور سردبیر شبکه معاند ایران اینترنشنال (سعودی) است.
وی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت سید محمدخاتمی و رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بوده است!