آزاده آل ایوب: نه فقط تسلیت، من هم جانم را در راه ارزش‌ها و آرمان‌های حضرت مهدی می‌دهم.

پروردگارا ما را خرج خودت کن.

علیرضا استادی: از اسم تو می‌ترسیدند...از زائرانت هم آری...

تسلیت۱