سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده داریوش مهرجویی گفت: پرونده با تکمیل تحقیقات و اخذ آخرین دفاع از چهار متهم پرونده متضمن کیفرخواست قانونی و به دادگاه صالح ارسال شده است. در زمانی که این موضوع مطرح شد رئیس قوه قضاییه مقرر کردند که پرونده در عین سرعت و توجه ویژه به مولفه‌های دقت و صحت مورد رسیدگی واقع شود و براساس اطلاع‌رسانی قبلی در کمتر از دو ماه این مهم صورت پذیرفت و کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه صالح ارسال شد. این پرونده در حال حاضر در دادگاه کیفری یک استان البرز مطرح رسیدگی است و اولین جلسه رسیدگی آن در ۱۹ دی سال جاری برگزار خواهد شد.