هم سطل آشغال و شیشه بانک سرمایه است هم دانشجو و هم فرصتِ اسکار برای حمایت از مردم، حمله به دشمن و مهمتر؛ فیلمی که قرار است مردم ایران، فرهنگ و تمدن درخشان ایرانی را به جهانیان معرفی کند.
فیلم‌های هومن سیدی غالبا پرحاشیه بوده است؛ او سابقه همکاری با مجرمینی همچون «محمد امامی» و «بابک زنجانی» را در کارنامه دارد، از طرفی با سرمایه موسسه شهید آوینی نیز فیلم ساخته است. سریال «قورباغه‌»ی او به واسطه هزینه نجومی‌ و ابهاماتِ پیرامونش پر از حاشیه بود. فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» نیز بدلیل ادعای مالکیت محمد امامی و حضور «علی اسد زاده» نقل مجلس رسانه‌ها و خبرنگاران بود.
اکنون فیلم «جنگ جهانی سوم» سیدی نماینده ایران در اسکار معرفی شده، حال باید دید هومن سیدی در این عرصه چه تصویری از ایران به جهانیان نشان خواهد داد و ادعای مردم دوستی و وطن پرستی را چگونه اثبات خواهد کرد. اگرچه پیش‌بینی درباره محتوای فیلم دور از ذهن نیست اما ترجیحا منتظر نمایش فیلم و سپس اظهار نظر خواهیم ماند.
روبش/وایپ را در پیام‌رسان‌ها دنبال کنید.