چندتا پستی که هومن سیدی زده برایش دردسر ساز شده!!
درباره پست که خطاب به حسن روحانی زده؛ یک تعداد از همکارانش گفتند چرا حالا که فیلمت در این دولت نماینده ایران در اسکار شد یکدفعه یاد گول خوردنت افتادی...
سیدی که خودش گفته بود از سیاست سردر نمی آورد در ماجرای مهسا امینی قیافه انتقادی گرفته که چرا اینترنت را قطع کردید! یک عده هم گفتند چرا باید فیلم «جنگ جهانی سوم» که سیدی کارگردانش است، نماینده ایران باشد! ایشان میرود آنجا هم از این حرف‌ها میزند!؟