«وریا غفوری» را سلبربتی‌ها بزرگ می‌کنند و خبر از ممنوع التصویر شدنش می‌دهند، گروهی از مردم هم باور می‌کنند درحالیکه در بازی تیمش شرکت می‌کند و تلویزیون هم تصویر او را نشان می‌دهد...
«سردار آزمون» را قهرمان شجاع می‌نامند و خط خوردنش از تیم ملی را نشان شجاعتش می‌دانند و آن را چون پتکی بر سر سایر بازیکنان می‌زنند و می‌خواهند آن‌ها نیز از بازی در تیم ملی انصراف دهند...
در جدیدترین اقدامشان خبر دستگیری «حامد بهداد» بواسطه پستی با محتوای آرزوی مرگ برای وزیر ارشاد را منتشر می‌کنند و زمان زیادی نمی‌گذرد که خبر توسط خودِ بهداد تکذیب می‌شود...
این اقدامات را چگونه می‌توان تفسیر کرد؟! آیا می‌توان برداشتی بجز؛
دامن زدن به دو قطبی‌سازی
بی‌اعتمادسازی به مسئولین کشور
و از همه مهم‌تر تلاش برای کاهش همت مسئولین در برخورد شایسته با این عناصر شبهه‌افکن داشت؟
 استفاده از حربه شبهه‌افکنی تاکنون ضربه‌های زیادی به جامعه و حکومت وارد ساخته است. مطابق «سوره نور و ماجرای افک»؛ باید در جامعه و حکومت اسلامی، شایعه‌پراکنی هزینه داشته باشد تا به این‌ وسیله ریشه آن برچیده شود.
 بنابراین نیاز است مسئولین برای برخورد با شایعه پراکنان به «قرآن» چنگ زنند و نهراسند. جمهوری اسلامی باید با قرآن اداره شود و مسئولین بدانند هرچه از اقدامات قرآنی و ملاک‌های آن در حکومت‌داری دور شوند، هجمه‌ها بیشتر خواهد شد.
عذاب الیم در دنیا و آخرت وعده‌ی خداوند به «شایعه پراکنان» است. اگر جلوی شایعه‌سازان و پراکنان در این موارد و موارد مهم‌ دیگر گرفته شود فضای جامعه سرشار از مهر و محبت می‌شود و حسن ظن و اعتماد در روابط حکمفرما می‌گردد.
تعلل مسئولین در برخورد با شایعه پراکنان، ثمره‌ای جز یافتن حاشیه امن برای آنان و ایجاد سوظن اجتماعی نخواهد داشت.
خداوند در آیه‌ی پانزده «سوره مبارکه نور» می‌فرماید: زبان به زبان از یکدیگر می‌گرفتید و با دهان‌هایتان چیزی می‌گفتید که هیچ معرفت و شناختی به آن نداشتید و آن را [عملی] ناچیز و سبک می‌پنداشتید و در حالی که نزد خدا بزرگ بود.
بله، شایعاتی که به نظام اسلامی و اقامه‌گران توحید در جامعه لطمه بزند، نزد خداوند بزرگ و عظیم است درحالیکه متاسفانه عدم برخورد شایسته با شایعه‌پراکنان نشان می‌دهد این شایعات نزد مسئولین امری ساده است و گویا اعتقاد دارند حرف باد هواست!