جایزه بهترین پژوهش مستند بلند هفتمین جشنواره تلویزیونی به مهدی نوری برای مستند «برای پس از مرگم» تعلق گرفت و جایزه بهترین فیلم مستند به مهدی شامحمدی برای «هجده هزارپا» تعلق گرفت. درباره هر دو مستند در کانال وایپirwipe@ مطالبی بیان شده است.

مستند برای پس از مرگم؛ درباره استاد علی صفایی حائری است و هجده هزار پا درباره عملیات آذوقه رسانی با هلی‌کوپتر به مردم فوعه و کفریا است که در چنگال داعش اسیرند.