تاریخ مشخص خواهد کرد که یاد چه کسی گرامی خواهد ماند؛ یاد همچون فرخ‌نژاد وطن‌فروش یا پروانه معصومی شریف!

این عکس مربوط به سخنرانی پروانه معصومی در محضر رهبر انقلاب است که پس از آن دیدار گفت به انتخاب خودش چادر پوشیده و علاقه شدیدی به رهبر ایران دارد.