اگر حسین و اصحابش را داشتیم
عاشق غبار لباسشان می‌شدیم، کلیسا ها را برای عزاداری می‌گشودیم روزگار را مجبور می‌کردیم که روی زانوهایشان‌ خم‌ شود. اگر حسین مسیحی داشتیم دین ما دو اسم داشت(مسیحی و حسینی) وبه خورشید فریاد میزدیم کناربرو غایب شو و کوچ کن

فیلم این مطلب را در کانال اخبار دنیای هنر ببینید

https://eitaa.com/roubesh