جواد قارایی: حدود یکسال پیش این متن را نوشتم و تا آخر عمر به آن ایمان دارم. حتی اگر تمام هموطنان عزیزم با آن مخالف باشند. اینها برایشان فرق نمی‌کند حکومت قاجار باشد یا پهلوی یا جمهوری اسلامی، هرگز ما را قدرتمند نمیخواهند...

هیچ راهی جز هسته‌ای شدن نداریم...