چند سالی‌ست که جاذبه مغناطیس حسینی استقبال باشکوهی از «پیاده‌روی اربعین» را رقم زده است.

این مراسم بی‌نظیر از سوی رسانه‌های جهان «سانسور» شده و غالبا با تبلیغات چهره‌به‌چهره در بین مسلمانان دنیا و حتی غیرمسلمان رواج یافته است.
مضاف بر سانسور شدید امپراطوری رسانه‌ای شیطان، در طول این سال‌ها سینمای ایران نیز برای اربعین محصولی ارایه نکرده و در پی سانسور آن؛ از چنین فرصت ویژه‌ای برای رونق و تبلیغ خود در داخل کشور، منطقه و جهان نیز محروم گشته است.
در صورتی که اگر معدود اثر سینمایی درباره اربعین تولید و در سطح دنیا؛ هرچند بصورت محدود، پخش شده بود اکنون افراد بسیاری با این سفر معجزه‌گون آشنا و شیفته آن شده بودند ضمن آنکه فرصت مغتنمی برای گسترش و «جهانی شدن» سینمای ایران نیز بواسطه جذب مخاطب بی‌نظیر این موضوع بکر و جذاب رقم می‌خورد.
در حال حاضر با وجود غفلت‌ها یا جهالت‌ها، «وزارت ارشاد» و «سازمان سینمایی» وظیفه مهمی در این باب بر عهده دارند و می‌توانند از ظرفیت داخلی و حتی خارجی برای «ترویج پدیده اربعین» استفاده کنند.
پیشنهادی که به نظر می‌‌رسد از چند سو می‌تواند مفید باشد «دعوت از هنرمندان دنیا» و برگزاری سفر، ویژه آشنایی این افراد با این پدیده اسرارآمیز است. صرف شرکت این افراد در این مراسم به میزبانی ویژه ایران عملی دو سر سود است که قابلیت رقم زدن اتفاقات خوبی در عرصه هنر برای «گسترش جهانی اربعین» توسط این هنرمندان را در درون دارد.
 با وجودی که بعید به نظر می‌رسد وزارت ارشاد و سازمان سینمایی از حیث تامین بودجه این سفر در مضیغه باشند، اما با این فرض، می‌توانند به جای برگزاری «جشنواره جهانی» به سبک و سیاق گذشته؛ به‌طور مجزا یا همزمان با جشنواره فجر؛ هزینه این جشنواره را به این سفر مهم اختصاص دهند. امید که این کار سبب آغاز حرکتی برای فعالیت جدی هنرمندان خارجی و داخلی در این عرصه شود.