تعدادی از خواننده‌ها در اغتشاشات سال گذشته ایران به تصور انقلاب و دوراندیشی! دست به انتشار پست و استوری‌های حمایتی زدند و گفتند حالشان خوب نیست و به همین دلیل دیگر اجرایی نخواهند داشت! و از سر سطحی‌نگری و... تحت تاثیر منافقین و جریان مخالف مجازی قرار گرفتند! حالا که آب از آسیاب افتاده یکی پس از دیگری؛ زیرسایه امنیت همین نظام و با همان ساختارها در حال برگزاری کنسرت و کسب درآمد خود هستند. رأفت نظام جمهوری اسلامی مانع از تلافی رفتارهای دروغین و زشت این افراد شد تا همچون آنانی که به خارج از کشور فرار کردند به ذلت نیفتند. بگذریم که بجز عده‌ای معدود؛ آزمون انسان دوستی خودشان را هم در به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه غزه خوب پس دادند و اَداهای دروغینشان هم برملا شد!