آنجلینا جولی که با استوری چند روز گذشته خود مورد انتقاد جدی بسیاری از کاربران قرار گرفت اینبار با انتشار مطلبی به‌صورت شفاف از مردم غزه حمایت کرده و کاربران نیز از وی تشکر کرده‌اند. او با انتقاد از مجامع بین المللی و رهبران جهان برای عدم آتش بس نوشته: این بمباران عامدانه جمعیت به دام افتاده ای است که هیچ جایی برای فرار ندارد. غزه در دو دهه گذشته یک زندان رو باز بوده که حالا به سرعت به یک گورستان جمعی تبدیل می‌شود. چهل درصد کسانی که کشته شده‌اند کودکان بیگناه بوده‌اند. گاهی تمام اعضای خانواده‌ها کشته شده‌اند.

آنجلینا جولی با پست حمایتی‌اش از غزه نه تنها مخاطبانش را شاد کرد بلکه باعث شد سلبریتی‌های جشنواره‌ای ما هم که آبرو و فرهنگ ایرانی برایشان اهمیت چندانی ندارد، یک حرکتی برای مردم غزه بکنند!! 

البته اگر این خانم بازیگر در پست بعدی حرفش را پس نگیرد!!