عملیات متهورانه و ددمنشانه‌ی رژیم وحشی جعلی به #بیمارستان_المعمدانی یک آیة مبصره است که اگر چهره‌ها بتوانند این آیه را نادیده بگیرند مانند صهیونیست‌های خون‌خوار حتما در زباله‌دان تاریخ دنبال نام و چهره‌ی خود بگردند.

 آجرک الله یا صاحب الزمان