آقای مازیار! نمایش تمام می‌شود، استوری می‌گذارید و علامت تعجب!!!! قطار می‌کنید و از تعطیلی اجرای‌تان خبر می‌دهید؟ پرویز‌خان هم طبق معمول بدون مطالعه و بدون سند پشت‌تان درمی‌آید که: وا اسفاااا چرا با خاموش کردن چراغ این نمایش از جماعت تئاتری نان‌بُری می‌کنید! درحالیکه رئیس مجموعه تئاترشهر درباره اتمام و نه تعطیلی اجرای نمایش مازیار لرستانی می‌گوید: این شائبه ایجاد شد که اجرای «در انتظار گودو» زودتر از موعد مقرر به پایان رسیده است. در برنامه‌ریزی اولیه مقرر شد نمایش روز۳۰ مرداد به صحنه برود اما تأخیر در ارسال نمایشنامه به دفتر شورای نظارت و ارزشیابی و عدم تأیید کیفی در بازبینی اول، که ایشان را متعهد به انجام اصلاحات می‌کرد، همچنین تأخیر خود ایشان در شروع اجرای نمایش، باعث شد از مفاد تفاهم‌نامه امضاشده عدول کنند. گرچه پایان اجرا تا ۴مهرماه تعیین شده بود، اما تا ۱۴مهرماه اجرا تمدید شد؛ ولی به دلیل تعهد سالن به نمایش دیگر،‌ امکان تمدید دوباره نمایش وجود نداشت و البته اسناد مربوط به امضای تفاهم‌نامه و تاریخ توافقی اجرا موجود است.

یادمان باشد پایبندی به اخلاق، اولین رسم مردانگی‌ست!