ترکاشوند از عدم خوشحالی و بی‌تفاوتی بعضی هنرمندان نسبت به بازگشت کتیبه‌های هخامنشی انتقاد کرده است.