رضا رشیدپور در سوالی سطحی درباره دستاورد سفر امسال رئیس جمهور به سازمان ملل پرسیده و مهدی خانعلی زاده جواب داده به کار تخصصی خودتون بپردازید به صواب نزدیکتره!