نرجس احمدی /محسن چاوشی شهریور ۱۴۰۱: "من محسن چاوشی در صحت عقل و سلامت جان اعلام می‌کنم از امروز تمام همکاری های خود با وزارت ارشاد و... برای مجوز و امثالهم را قطع میکنم..."

محسن چاوشی شهریور ۱۴۰۲: "زخم کاری بازگشت، با صدای محسن چاوشی!!!"

فرموده‌اند: هرنوع بهره‌برداری دیگر از این موسیقی، غیراخلاقی و بلاوجه است!

ببخشید آقای چاوشی، ما اصلاً کار به صدای شما نداریم، به آوازتان، موسیقی‌تان، محتوایش و... پیش از این در رهایم‌کن هم شنیدیم از شما! فقط اگر اشکال ندارد از این استوری‌تان بعلاوه حافظه تاریخی ملت ایران، می‌خواهیم بهره‌برداری کنیم جهت روشنگری برای خلق‌الله که بدانند امثال شما حتی وقتی در صحت عقل و سلامت جان حرفی می‌زنند هم، پایش نمی‌ایستند. بله آقای چاوشی به عمل کار برآید به سخن‌دانی نیست!!! خداحافظی‌ها و سلام‌های زودهنگام، ناشی از پیرو احساس بودن امثال محسن چاوشی است! با مرور آثار و رفتارهای او می‌توان به این موضوع پی برد. به همین دلیل در مواجهه با چاوشی‌ها بهتر است این وجه شخصیتی‌شان را نیز در نظر گرفت.