چهاردهمین دوره مراسم اهدای جوایز افتخاری اسکار که با عنوان جوایز فرمانداران آکادمی اسکار مطرح می‌شود؛ به‌دلیل اعتصابات فیلم‌نامه‌نویسان و بازیگران، تا ژانویه دوهزاروبیست‌وچهار به تعویق می‌افتد.