معصومه عمرانی /تقریبا خط قرمزی باقی نمانده که سینما و شبکه نمایش خانگی طی این سال‌ها از آن عبور نکرده باشد. مقصود شما این است که سینمای ایران، آزادانه! تاکید می‌کنم، آزادانه دنباله‌رو سینمای منحط و ذاتا خراب غرب شود و آزادانه‌ی آزادانه هر آنچه که بنیان جامعه و خانواده و دین و تمدن را خراب می‌کند نمایش دهد‌... چه اعتراف به‌جایی کردید! شما از ابتدا هم از شعار زن زندگی آزادی به‌دنبال چیز دیگری بودید. کاش کمی عمیق‌تر به وضعیت آن سینما و ارمغانش برای جامعه غرب نگاه می‌کردید، بیچارگی‌ای نمانده که بر سر زنان‌شان نیامده باشد و شما همچنان غرق در اوهام خودید!