پس از درگذشت فرج الله سلحشور کارگردانی این پروژه به جمال شورجه سپرده شد که با بیماری او نیز ساخت سریال بار دیگر با وقفه روبرو شد. اما در نهایت کارگردانی این مجموعه به ابراهیم حاتمی کیا رسید. ابراهیم حاتمی‌کیا درباره بر عهده گرفتن کارگردانی این پروژه گفته بود: «در میان آثار متعددی که ساخته‌ام، جای یک کار قرآنی را خالی می‌بینم و به همین علت با انگیزه و علاقه این مسئولیت سنگین را می‌پذیرم.»