در دنیای خون دادن آرمان‌ها برای ایستادن پای آرمان‌هایمان، تف سهم شما باشد و مظهر شجاعت‌تان!!!

این تف دررررست تاریخ، بیشتر از آنچه که فکرش را بکنید سربالا بود برای افشای هویت نداشته‌تان!

باشد قبول

ما که از اول هم گفتیم، جبهه‌ی باطل شما شأن ایستادن مقابل جبهه‌ی انقلاب ما را ندارد!