زهرا خندان /امیرالمومنین علی علیه‌السّلام در حکمت 168 از نهج‌البلاغه‌ی شریف، یک اصل مهم در برخورد با کسی که کار سوء و بد انجام می‌دهد را معرفی کرده و می‌فرمایند:

ازْجُرِ الْمُسِی ءَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ؛

با پاداش دادن به نیکوکار، بدکار را تنبیه کن.

این اصل مهم، می‌تواند راهکاری  برای مسئولین حوزه‌ی رسانه باشد:

افرادی که به هنگام فتنه‌ها، در حال لگد زدن به نظام و بالاتر از آن، ایجاد عدم امنیت روانی برای مردم هستند باید از طرف قوه قضاییه جریمه شده و بعد از آن در حوزه‌ی رسانه نادیده انگاشته شوند و با دادن میدان به افرادی که همواره در خدمت نظام و ایجاد امنیت روانی برای مردم بوده‌اند مورد تنبیه قرار گیرند.

در ارتباط با زمزمه‌های بازگشت مجری معلوم‌الحال فعال در فتنه‌، دقیقا عکس این حکمت عمل شده و عملا تنبیهی برای خوب‌ها شده است.

اگر به حکمت‌ها عمل نشود با لگدها از مناصب پایین آورده می‌شوید آن هم لگدهای همین معلوم‌الحال‌ها.

باز هرطور صلاح است!