معلی واقعا حسینیه بود

واقعا مجلس روضه بود

طبق اعلام مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما برنامه «حسینیه معلی» از شبکه سه با ۳۰.۶ درصد بیننده و رضایت ۸۹.۹ درصدی در صدر برنامه‌های مناسبتی محرم قرار گرفته است. پس از آن «مرثیه خوانی حاج محمود کریمی» از شبکه دوم سیما با ۱۰.۷ درصد مخاطب و رضایت ۹۰.۹ درصدی جای گرفته است.