اصغر فرهادی پس از پایان اعتصابات در لس‌آنجلس فیلم می‌سازد.

اصغر فرهادی دهمین ساخته بلند خود را در لس آنجلس آمریکا و احتمالا پس از پایان اعتصابات در هالیوود مقابل دوربین می‌برد!