پژمان بازغی درباره این جشن جدید گفته: 

جشن هنرپیشه را می‌خواهیم برگزار کنیم که فقط مختص اعضای انجمن صنفی بازیگران سینماست که با کارت انجمن در این جشن حضور خواهند داشت.

هم بهترین بازیگر سال، و هم قصد داریم از پیشکسوتان بازیگری و کسانی که دستاورد‌هایی در حوزه بین‌الملل یا عرصه‌های داخلی داشتند تقدیر و تشکر کنیم، همین‌طور از بازیگران ازدست‌رفته قدردانی می‌کنیم. به طور کلی جشن کاملاً تخصصی است برای بازیگران سینما.