تنابنده که آرزوی مردن در خوشی‌های آن سوی دنیا را داشت، چرا برای کار نکردن در اینجا ناراحت شده و هشدار داده؟؟

قطعا برای بازیگری مثل افسانه بایگان که عمر بازیگریش تمام شده می‌ارزه که این معامله رو بکنه و مجازات دیگه‌ای نداشته باشه!

البته اگر مثل «رضا کیانیان» نشه که بعد از دو ماه، دوباره با عرض سلام برگرده و انگار نه خانی رفته و نه خانی آمده!!