می‌شود حدس زد چرا روز صفر با وجود متن خوب، نگرفت

به دل ننشست

سر و صدا نکرد

این نشان می‌دهد علاوه بر متن و بازی خوب، اعتقاد هم مهم است!

انگار قرار است سلبریتی‌هایی که کم حرف زدند یا سکوت کردند را وسط میدان می‌آورند!!

کاش کسی به جدیدی بگوید الکی خود را خرج نکن!